การใช้งาน vim บน termimal (macOS)

vim เป็น text editor หรือโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างหรือแก้ไขไฟล์ text ผ่าน terminal
โดยคำสั่งง่ายๆ เบื้องต้นตัวอย่างเช่น

แอดมินต้องการสร้างไฟล์หรือแก้ไข text ใน crontab
พิมพ์คำสั่งผ่าน terminal

crontab -e

terminal จะแสดงหน้าต่าง

ในรูปด้านบนจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความอะไรได้ในทันที จำเป็นต้องกด i ก่อน

จะเห็นว่าตอนนี้ จะมีข้อความแถบด้านล่างขึ้น — INSERT — แปลว่าสามารถพิมพ์ข้อความได้แล้ว

vim มี 3 mode การใช้งานด้วยกัน
1. normal mode – ใช้ในการพิมพ์คำสั่งจัดการไฟล์ต่างๆ
2. insert mode – ใช้ในการพิมพ์ข้อความลงไปในไฟล์
3. visual mode – ใช้ในการ drag ข้อความในไฟล์

เมื่อพิมพ์ข้อความใน insert mode เสร็จแล้วต้องกด ESC เพื่อกลับไป normal mode ก่อนที่จะรันคำสั่งอื่นๆ เช่น

ต้องการ สั่งให้เขียน หรือ บันทึก พิมพ์ :w
ต้องการ ออกจากหน้า vim ให้พิมพ์ :q
ต้องการบันทึกแล้วออก ให้พิมพ์ :wq
ต้องการออกโดยไม่มีการแก้ไขหรือบันทึก ให้พิมพ์ :q!