เปิดให้แสดงโฟลเดอร์ ที่ซ่อนไว้บน macOS

รันคำสั่งนี้ผ่าน Terminal นะครับ

defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles true

จะเป็นการแสดงโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ ส่วนมากจะเป็น โฟลเดอร์เบื้องหลังที่มี . นำหน้าชื่อ ระบบเลยทำการซ่อนไว้