แก้ Permission denied บน macOS

ลง macOS ใหม่แล้วมีปัญหารันคำสั่ง shell script ไม่ได้เหมือนเดิม ติด Permission denied

วิธีแก้คือ ให้ตั้งค่าการเข้าถึงไฟล์ใหม่ โดยรันคำสั่งนี้ บน terminal

sudo chmod 755 “ที่อยู่ไฟล์คำสั่ง”

ตัวอย่าง

sudo chmod 755 /Users/gamee/Work/batch/mkvextractTracks.sh