แปลงไฟล์ bin+cue เป็น iso บน macOS

ติดตั้ง bchunk จาก homebrew ใน terminal ด้วยคำสั่ง
brew install bchunk
รอจนคำสั่งทำงานของ terminal เสร็จสิ้น
คำสั่งการใช้งานผ่าน terminal
bchunk [ที่อยู่ หรือ Pathname ไฟล์ bin] [ที่อยู่ไฟล์ cue] [ที่อยู่ไฟล์ iso]
ทำได้อีกวิธีคือ พิมพ์ bchunk เว้นวรรคแล้วลากไฟล์มาวางลง terminal เลย ตัวอย่างคำสั่ง
bchunk /Users/gamee/Downloads/Contra.bin /Users/gamee/Downloads/Contra.cue /Users/gamee/Downloads/Contra.iso
Writing tracks:

 1: /Users/gamee/Downloads/Contra.iso01.iso  624/624  MB  [********************] 100 %