วิธีย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ (cut) ใน macOS

command+option+v

กดคัดลอก (command+c) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ
จากนั้นไปที่ปลายทางที่ต้องการจะเอาไฟล์ไปเก็บแล้วกด command+option+v

= .= ง่ายสุดๆ