คำสั่งอัพเดท Homebrew และ อัพเกรด โปรแกรมต่างๆที่เราลงผ่าน homebrew (macOS)

brew update && brew upgrade

เอาไว้อัพเดท Homebrew และ อัพเกรดเวอร์ชั่น อย่างเช่น ffmpeg , youtube-dl