การใช้งาน Rclone mount

rclone คือ โปรแกรมสารพัดประโยชน์ รบกวนศึกษามาก่อนนะครับ หรือ ถ้าสะดวกอาจจะทำบทความไว้ให้อ่าน

ดังนั้น rclone mount ก็เป็นการจำลองไดรฟ์เสมือนโดยโปรแกรม rclone ให้มาปรากฏบนคอมของเรา เพื่อประโยชน์มากมายและการใช้งานที่สะดวกสบายขึ้น

ส่วนตัว ของแอดมินใช้เพื่อ จำลองไฟล์ของ Google Drive ให้สามารถใช้งานเสมือนเป็นไฟล์ๆหนึ่งที่อยู่บนเครื่องเรา โดยจริงๆแล้วไฟล์อยู่บน Google Drive

rclone mount XXX: Pathname --allow-other --allow-non-empty --vfs-cache-mode writes &

XXX คือ ชื่อ config ของ rclone เรา

Pathname คือ เส้นทาง หรือ ที่อยู่โฟลเดอร์ที่เราจะ mount ไป

ยกตัวอย่างจะเป็น

rclone mount movies: /Users/gamee/movies –allow-other –allow-non-empty –vfs-cache-mode writes &

movies คือ ชื่อ config rclone ที่ตั้งไว้ ใน code ใส่ : ด้วย จะเป็น movies:

/Users/gamee/movies คือ เส้นทางโฟลเดอร์ที่ต้องการใช้เป็นโฟล์เดอร์ mount movies:

*** ในตัวอย่างจะเป็นเส้นทางของ mac os บน windows ควรจะเป็น C:Users/gamee/movies

เพิ่ม & เพื่อให้ code ทำงานพร้อมกับขึ้นบรรทัดใหม่ ใน Terminal

ศึกษาเพิ่มเติม ที่ https://rclone.org/commands/rclone_mount/